Injectis, uw betrouwbare partner voor in situ
bodemsanering

Meer weten
Onze diensten

INJECTIS is een innovatief bedrijf dat verschillende diensten aanbiedt:

Bodemsaneringswerken

Het garanderen van de beste resultaten en tevredenheid van onze klanten is de drijvende kracht achter elk van onze interventies. Dankzij de innovatieve SPIN® technologie kunnen we het verschil maken met conventionele methodes en opmerkelijke resultaten neerzetten in vaak uitzonderlijke omstandigheden.

MEER WETEN +

Laboratoriumtesten

In tegenstelling tot de conventionele laboratoria heeft Injectis een eigen laboratorium ingericht en eigen specifieke protocollen ontwikkeld. Hierbij wordt er naar gestreefd om de omstandigheden van de labotesten zo dicht als mogelijk de veldomstandigheden te laten benaderen en zo realistische resultaten met oog op in situ sanering te bekomen.

MEER WETEN +

Pilootproeven

Injectis voert piloottests uit om op kleine schaal de uitgewerkte saneringsaanpak onder effectieve veldomstandigheden te testen. Op basis van de resultaten van een piloottest kunnen wij de behandeling op ware grootte ontwerpen en verder optimaliseren! Dergelijke piloottest bespaart u over de loop van het saneringsproject dus tijd en geld en geeft u meer zekerheid voor een efficiënte sanering.

MEER WETEN +

Advies

Wij hebben onze jarenlange en ruime ervaring opgebouwd in zowel studiebureaus als saneringsbedrijven, dus wij kunnen u vanuit verschillende invalshoeken helpen om geïntegreerde oplossingen te vinden, advies te geven, een second opinion of een technisch advies uit te werken voor uw bodemverontreiniging.

MEER WETEN +
0
0
0
0

INJECTIS is actief over gans Europa.

CONTACTEER-ONS

LATEN WE HET OVER UW PROJECT HEBBEN!

Aarzel niet om een voorstelling van onze diensten en onze technologie aan te vragen (gratis webinar)

Contacteer ons per e-mail via
info@injectis.be of per telefoon

DIENSTEN

DIENSTEN

INJECTIS is een bedrijf innovatief dat oplossingen biedt voor alle soorten vervuiling

REFERENTIES

REFERENTIES

Ontdek onze referenties.

TECHNOLOGIE

ONZE TECHNOLOGIE, DIE ONS UNIEK MAAKT

De SPIN® technologie, ontwikkeld en gepatenteerd door Injectis, is een innovatieve injectietechniek voor de efficiënte behandeling van bodem- en grondwaterverontreinigingen. De technologie is speciaal ontwikkeld om te zorgen voor een optimaal contact tussen de geïnjecteerde reagentia en de verontreinigende stoffen. Dit door middel van accurate injecties bij gecontroleerde en lage druk die bovendien aangepast wordt in functie van de aangetroffen bodemlagen.

Meer weten

Technologie voor het zuiveren van
slecht doorlatende bodems

Efficiënte sanering dankzij een automatisch
injectietechniek die zich automatisch aanpast
aan de permeabiliteit ondervonden