Injectis BVBA is een jong en dynamisch bedrijf dat in 2017 is ontstaan rond de innovatieve Spin®-injectietechniek. Injectis BVBA richt daarmee haar pijlen op het uitvoeren van kwaliteitsvolle directe injecties van allerhande producten voor in-situ bodemsanering. Het gamma te injecteren producten gaat van chemische oxidantia, zuren, basen en zouten tot allerhande koolstofbronnen voor stimulatie van de biologische afbraak zoals lactaat, melasse, geëmulsifieerde plantaardige oliën,…

Injectis BVBA is zelf geen bodemsaneringsaannemer,

maar werkt voornamelijk in opdracht van gecertificeerde bodemsaneerders.

Injectis BVBA kan daarbij zelf de gewenste producten aanleveren,

advies geven bij de keuze van het meest geschikte product voor een bepaalde situatie of bodemtype of injecteert de door de opdrachtgever/klant aangeleverde producten

Injectis BVBA gaat samen met de klant op zoek naar de meest geschikte en effciënte injectietechniek.

Er wordt objectief geëvalueerd of de innovatieve Spin®-injectietechniek in het voorkomende geval een meerwaarde kan bieden ten opzichte van de traditionele direct push techniek. Indien dit niet zo blijkt te zijn, wordt dit ook aangegeven. Vaak is dit echter moeilijk bij voorbaat uit te maken en wordt een pilootproef/ injectietest voorgesteld. Dergelijke injectietest kan duidelijkheid verschaffen over de injecteerbaarheid en gelaagdheid van de ondergrond, de injecteerbaarheid van de gewenste producten in het voorkomende bodemtype, de maximaal te injecteren volumes en de realiseerbare invloedstralen. Bijkomende kan uit de resultaten van de piloottest een correcte prijs worden neergelegd voor de full-scale injecties.