SITE IN GENT

Om een BTEX verontreiniging op een indrustriële site in Gent te stoppen, werd een oplossing met fijne actief kooldeeltjes (Plumestop) geïnjecteerd in de bodem (augustus 2018-september 2018). Om een goede verspreiding te verkrijgen dienden grote volumes geïnjecteerd te worden (600 L/meter). Dit bleek geen enkel probleem.