SITE TE HARELBEKE

Op een industriële site in Harelbeke is een grondwaterverontreiniging aanwezig met gechloreerde solventen. De verontreiniging is ontstaan ter hoogte van een voormalige opslag van lakken en solventen. De verontreiniging heeft zich verspreid over een oppervlakte van 2.200 m² en tot een diepte van 8 m-mv. De geologie is vrij heterogeen: kleiige lagen wisselen af met fijn zandige bodemlagen. De doorlatendheid van deze lagen is beperkt. Voor de sanering van de ondiepe kernzone werd geopteerd voor ontgraving. De pluimzone en de verontreiniging op grotere diepte worden behandeld door middel van stimulatie van anaërobe bioremediatie. Hierbij wordt een koolstofbron geïnjecteerd die zorgt voor een stimulatie van de anaërobe afbraak. Er werd reeds een eerste injectie van koolstofbron uitgevoerd met de traditionele direct-pushtechnologie. De tweede injectieronde werd eind 2016 - begin 2017 uitgevoerd met de Spin®-injectietechniek om de verspreiding van de geïnjecteerde koolstofbron te optimaliseren. Injecties werden zowel buiten als binnen in verschillende loodsen uitgevoerd. Door een goede planning konden de werken uitgevoerd worden met een minimum aan hinder voor de eigenaars van de loodsen. Er werden op de site 80 injecties uitgevoerd tussen 4 en 8 m-mv in een 4 m x 4 m raster. In totaal werd ongeveer 20.000 L injectieoplossing geïnjecteerd.