SITE TE LOKEREN

Bij chemische reductie van gechloreerde solventen wordt steevast gedacht aan nulwaardig ijzer. Nulwaardig ijzer heeft echter verschillende beperkingen voor directe injectie in de ondergrond. Het kan namelijk niet als een oplossing geïnjecteerd worden en het is zeer reactief waardoor het zeer snel aan elkaar en aan de bodem gaat plakken. Regenesis heeft een product ontwikkeld - CRS® (Chemical Reduction Solution) - dat gebaseerd is op oplosbare ijzercomponenten die als een oplossing kunnen geïnjecteerd worden. Deze oplosbare ijzercomponenten vormen in de bodem ijzerprecipitaten die in staat zijn om gechloreerde solventen af te breken door middel van chemische reductie. In februari 2018 werd een piloottest uitgevoerd voor afbraak van gechloreerde solventen met de Spin®-injectietechnologie. Hierbij werd CRS® samen met een koolstofbron geïnjecteerd in de bodem. Doel is om de gechloreerde solventen niet enkel biologisch maar ook chemisch af te breken om zo de sanering sneller te kunnen afsluiten. Gezien de eerste resultaten positief waren werd in april-mei 2018 een tweede fase uitgevoerd waarbij bijkomende injecties worden uitgevoerd in andere kernzones. Het bijzondere aan deze fase is dat zowel het onderzoek om deze kernzones verder in kaart te brengen als de sanering op 2 weken moest uitgevoerd worden. Afperkend veldwerk werd uitgevoerd tijdens de uitvoering van injecties en de locatie van de injectiepunten werd continu bijgesteld op basis van de input van het veldwerk.