SITE TE ORLEANS (FRANKRIJK)

Op een industriële site is een verontreiniging ontstaan met gechloreerde solventen die zich verspreid heeft tot 1 km verder. Voor de sanering werd gekozen voor het installeren van verschillende barrières met een langwerkende koolstofbron (3DMe). In totaal werden ongeveer 300 injecties uitgevoerd met 3 verschillende injectietoestellen. De meeste injecties dienden uitgevoerd te worden tot 8 m. In de kern werd geïnjecteerd tot 18 m, wat zelfs voor de kleine Micro-Spin geen probleem vormde.
Een grote uitdaging was de uitgestrektheid van de pluim op slecht toegankelijk terrein in weilanden en bossen. Door een goed uitgedachte logistiek, kon een goede aanvoer van injectieproduct gegarandeerd worden.