SITE TE WEST-VLAANDEREN

Deze site is verontreinigd met gechloreerde solventen. Het doel was om deze site te behandelen door injectie van een langwerkende koolstofbron. Door de beperkte doorlatendheid waren eerdere injectiepogingen echter niet gelukt. Met de Spin technologie bleek het echter wel mogelijk om te injecteren in deze slecht doorlatende bodem. Na een succesvolle piloottest werd een full scale sanering uitgevoerd waarbij op 50 punten injecties werden uitgevoerd tussen 2 en 8 m-mv.
Verschillende locaties waren niet bereikbaar met de grote Macro-Spin machine. Met de kleine Micro-Spin machine kon wel op deze plaatsen geïnjecteerd worden en is een meer volledige behandeling van de verontreiniging mogelijk.