Spin®injecties

De Spin®-injectietechnologie werd speciaal ontwikkeld om de algemeen vastgestelde problemen van blowout, ongewenste fracturing, daylighting en reflux te voorkomen.

Deze fenomenen geven immers aanleiding tot inefficiënte toepassing van de producten door enerzijds verlies aan de oppervlakte en anderzijds door het feit dat de producten niet in de gewenste bodemlaag terecht komen.De clue van de Spin®-injectietechnologie is het feit dat de bodem ter hoogte van waar de producten worden geïnjecteerd niet versmeerd of gecompacteerd wordt. Hierdoor kunnen lagere injectiedrukken worden toegepast en worden toch nog aanzienlijke injectiedebieten gerealiseerd zonder dat ongewenste fracturing optreedt. Bovendien wordt er niet gehamerd waardoor de voorkeurskanaalvorming langsheen de injectielansen nagenoeg niet optreedt. Hierdoor is er een grote zekerheid dat het product op de gewenste diepte of in de gewenste bodemlaag terecht komt. Door het concept van de Spin®-injectietechnologie kan er continu over het ganse dieptetraject top-down worden geïnjecteerd. Dankzij het Spin®-meet- en loggingsysteem wordt op elke diepte per centimeter het geïnjecteerde volume, de injectiedruk en het injectiedebiet geregistreerd. Daarnaast wordt een relatieve maat (Ks,rel) voor de hydraulische geleidbaarheid van de betreffende bodemlaag bepaald, welke een duidelijk beeld geeft van de gelaagdheid van de ondergrond en kennis verschaft met betrekking tot de textuur van de geïnjecteerde bodemlagen. Deze gegevens van elke injectie worden overzichtelijk weergeven in een Spin® injectie log waarbij geinjecteerd volume, debiet, druk en relatieve doorlatendheid worden weergegeven in functie van de diepte